Categories
Belajar Islam Salam Salimah

Kitab Suci yang Terpelihara

Hj. Siti Faizah – Ketum PP Salimah   Allah Ta’ala telah menurunkan empat kitab suci. Namun Ia hanya berkehendak menjadikan Al Qur’an sebagai kitab suci terlama dan tak tergantikan sampai akhir zaman. Ia telah menjamin kitab suci terakhir dari kemungkinan perubahan, pengurangan yang pernah dilakukan manusia terhadap Taurat, Zabur dan Injil. Risalah Allah kepada Muhammad […]