Categories
Salam Salimah

Daya Tarik Perempuan Terbaik

Terinspirasi dari sabda Rasulullah SAW mengenai : “Sebaik-baik perempuan di dunia ini ada empat, yaitu Asiyah isteri Fir’aun, Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad” (Dikeluarkan oleh Bukhori dan Tirmidzi). Keutamaan keempatnya berlaku juga di akhirat, seperti sabda Beliau SAW, “Sesungguhnya ia (Khadijah) adalah perempuan penghuni surgA yang paling utama bersama Fatimah […]