Categories
Dunia Perempuan Pernak Pernik Perempuan

Karakteristik 4 Wanita Penghulu Syurga

Nabi saw bersabda: “wanita penghuni syurga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti imran dan Asiyah binti Mazahim istri firaun. (HR. Ahmad, thabrani, hakim, thahawi dalam shahih Al jami’ As Saghir no. 1135 dan silsilah hadits al-shahih no. 1508) Dalam hadits lain disebutkan nabi saw bersabda yang artinya; ‘’ sebaik-baik […]